Våra efterforskningar visar att ingen skulle köpa en fastighet som inte kan försäkras eller får tillstånd att byggas om, men det händer ändå väldigt ofta. Hur är det möjligt?

Det faktum att så många fastigheter har sålts som faktiskt är olagliga på grund av rådande situation och fortfarande erbjuds och säljs på marknaden är vår slutsats att köpare och husägare inte har fått fullständig information om fastighetens status och  kanske har vilseletts under köpprocessen.

Sammantaget har det troligvis gjorts tiotusentals transaktioner under de senaste åren, och många fler befintliga ägare är fortfarande är ovetande om sin situation. Det var tillräckligt som anledning för oss att grunda Casa Propia, ett community för utländska köpare och husägare. Våra delade erfarenheter har resulterat i metoden Köp säkert i fem steg med utgångspunkt I en oberoende fastighetsinspektion.

Alla fastigheter som har byggts, renoverats eller utvidgats utan tillstånd kan inte erhålla ett giltigt boendetillstånd och räknas därmed som olagliga.

En olaglig fastighetsstatus medför allvarliga konsekvenser, ofta utan att ägarna och köparna är medvetna om det:

    1. OFÖRSÄKRAD.Trots att ägaren betalar sin försäkringspremie så är denne beroende av försäkringsgivarens goda vilja vid större skador. Ingen garanterad täckning gäller. Detta är lika oroväckande som det är orättvist.
    2. EJ MÖJLIG ATT BYGGA OM– En ägare som inte kan bygga om sin fastighet utan risk för att ombyggnaden rivs skulle med sannolikhet inte visa intresse för huset i sitt ursprungliga skick.
    3. ÖVRIGA RISKER. Beroende på typ av fastighet, stad eller landsbygd, finns det olika saker som man behöver känna till. Detta har vi fört in i ett schema (se här).
    4. UTAN SKYDD – Det finns rättspraxis som gör det tydligt att det är mycket svårt att hålla en mäklare eller en advokat ansvarig för att informationen inte nått fram till köparen, vilket innebär att en husägare lämnas skyddslös och själv får stå för alla konsekvenser i dessa fall.

Detta anser vi vara oacceptabelt, inte minst eftersom framtida skador kan drabba inte bara de själva ekonomiskt utan även tredje part, såsom grannar och hyresgäster.

Köpare och husägare som blir medlemmar i vårt community Casa Propia kan dela med sig av sina erfarenheter. Casa Propia erbjuder bland annat IGP:s oberoende fastighetsinspektion som förebyggande åtgärd!

Praktiska exempel

Finca med förfallet tillstånd

Det är en del av den spanska kulturen: att bygga ut sitt hus utan att söka tillstånd. En tysk husägare som inte vill vara anonym köpte en finca på Mallorca 2018.

”Mäklaren upplyste mig om att utbyggnaden inte var laglig, men det fanns en tidsbegränsning. Tack vare den skulle jag inte få några böter och jag behövde inte vara rädd för att jag var tvungen att riva den. Det bekräftades också av advokaten. På grund av deras försäkran kände jag mig trygg.

Men idag har jag ett allvarligt problem, för vi vill renovera och får inget tillstånd innan vi river utbyggnaden. Men utan denna utbyggnad har huset inte samma värde. Det var tillbyggnaden som gjorde huset så pass intressant för oss att vi var villiga att köpa. Nu har vi ett hus som vi inte kan göra någonting med alls, inte ens inuti. Arkitekten som skulle ansvara för renoveringen visade oss att fastigheten är listad som Fuera de ordanza hos kommunen, vilket innebär att boendetillståndet inte längre är giltigt. Och det visade sig vara samma dokument som försäkringsbolaget ber om vid större skador. Med andra ord är vårt hus inte ens försäkrat. Det har gjort oss riktigt förbannade och besvikna.”

Mellan 300 000 och 500 000 bostäder utan AFO i Andalusien

Läs historien om Len och Helen Prior vars hem i Vera revs av Junta de Andalucia den 9 januari 2008. Det brittiska paret är två av den spanska fastighetsbranschen tusentals offer. Den nya lagen om AFO-lagstiftningen säkerställer att 300 000 till 500 000 familjer inte längre riskerar att tvingas riva sina hem utan får istället kommunal anslutning till vatten och el. Men dessa husägare kommer fortfarande lida av de negativa följder som kvarstår med en AFO, eftersom de inte kommer få tillstånd att reformera eller återuppbygga huset om det skulle utsättas för skada.

Läs mer ->

Sex av elva nybyggen har ännu inte officiellt bygglov

Sex av elva nybyggen har ännu inte officiellt bygglov

Enligt konsumentintressegruppen OCU har sex av elva nybyggen ännu inte erhållit bygglov, eller så är byggherren inte densamme som markägaren.

Läs artikeln i El Pais ->