IGP biedt zekerheid door een structurele aanpak

Veilig kopen is tot stand gekomen op basis van ervaringen van kopers en huiseigenaren. U voorkomt daarmee dat u dezelfde fouten maakt. Als u Spaans beheerst en voldoende kennis heeft van de spaanse wetgeving, kunt u de stappen wellicht zelf doorlopen, zo niet dan raden wij u aan om een supervisor in de arm te nemen die volledig aan uw zijde staat en u bij de stappen begeleidt. Dat lijkt een extra kostenpost, maar het tegendeel is waar!

Veilig kopen in vijf stappen

 • Stap 1

  MONDELINGE OVEREENSTEMMING

  U heeft de woning met behulp van ons schema gecheckt op legaliteit. Er is mondelinge overeenstemming tussen u en de verkoper, waarbij een prijs en betaalmethode zijn overeengekomen (eenmalige betaling, uitgestelde betaling, deelbetalingen, enz.) alsmede een mogelijke leveringsdatum. U kunt het zelf doen, maar ook kiezen voor een aankoop supervisor die u in uw eigen taal begeleidt.

 • Stap 2

  TEKENEN VAN DE INTENTIEVERKLARING

  Teken bij voorkeur geen reserveringscontract of koopovereenkomst (opción de compra, contrato privado) maar eerst een intentieverklaring samen met een Spaanse advocaat die de IGP-integriteitsverklaring heeft getekend, waarbij u en de verkoper naar elkaar uitspreken de transactie te willen afronden. Geen risico’s en geen grote betalingen nog voordat uw weet of de woning in orde is! Alles in uw eigen taal.

  In de intentieverklaring worden afspraken vastgelegd en de onafhankelijke IGP-inspectie als ontbindende voorwaarde opgenomen om u en verkoper te behoeden voor problemen achteraf. Maar bijvoorbeeld ook dat verkoper de woning niet aan derden aanbiedt gedurende de afgesproken termijn en dat u niet onnodig duizenden euros aan advocatenkosten maakt voor een woning die onoplosbare problemen blijkt te hebben.

  Na ondertekening van de intentieverklaring wordt door de koper een bedrag in depot (hoogte in overleg met verkoper) gestort op een onafhankelijke derdenrekening (niet de makelaar of advocaat!). Dit depot wordt in mindering gebracht op de koopsom indien de koop doorgang vindt, en wordt teruggestort indien de IGP-inspectie negatief uitpakt en u van de koop afziet.

  Stap 2

 • Stap 3

  IGP WONINGINSPECTIE

  De woning wordt volgens een vast stramien gecontrolleerd op de belangrijkste aspecten (zie keuring) door een gestor en een architect die ter plaatse de woning checkt. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport dat u indien gewenst ook voor een second opinion kunt gebruiken. Het document wordt voor uw veiligheid ook opgeslagen in de IGP database om ervoor te zorgen dat professionals hun werk doen zoals het van hen wordt verwacht. Zij hebben allen de integriteitsverklaring getekend en staan onder toezicht van de arbitrage commissie bestaande uit kopers en huiseigenaren.

 • Stap 4

  TEKENEN KOOPOVEREENKOMST

  Nu is het tijd om de koop juridisch vorm te geven in de vorm van een koopcontract. IGP werkt alleen met advocaten die een integriteitscode hebben ondertekend, gebruik maken van de modelovereenkomsten van IGP en werken onder toezicht van de arbitrage commissie van Casa Propia (de community van en voor kopers en huiseigenaren). Daarmee worden fouten voorkomen en heeft u bovendien alles weer in uw eigen taal en een heel stuk goedkoper.

  Stap 4

 • Stap 5

  TEKENEN LEVERINGSAKTE

  In Spanje vindt de betaling plaats op het moment van ondertekening bij de notaris nog vóór de registratie op uw naam in het zogeheten Registro Propiedad. Deze onzekerheid duurt enkele maanden en er kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen, die de inschrijving vertragen (ongewenste aanpassingen voor rekening koper, omdat u reeds heeft betaald en op papier eigenaar bent) of zelfs onmogelijk maken. U kunt in dat geval niet uw rechten als eigenaar uitoefenen, met alle gevolgen van dien.

  IGP adviseert daarom altijd om de veilige betaalmethode te gebruiken, waarbij het geld op een notariële rekening of op een onafhankelijk bankdeposito wordt vastgehouden en pas wordt vrijgegeven onder de voorwaarde dat het eigendom is geregistreerd in Registro de Propiedad op uw naam met inachtneming van de  overeengekomen condities!