I en IGP-inspektion undersöks fastighetens samtliga dokument och utbyggnader

Tyvärr görs fastighetsköp som kanske aldrig skulle ha accepterats av köparen om denne hade fått korrekt information från sin fastighetsmäklare. Men faktum är att det även finns fastigheter som avskräcker köpare trots att de problem som finns är möjliga att åtgärda. Med en IGP-inspektion och oberoende rådgivning kan du som köpare fatta rätt beslut för att undvika problem och besvikelser i efterhand.

Det är normalt säljaren som tar kostnaderna för en IGP-inspektion, såvida du som köpare inte samtycker till något annat. Observera att många säljare endast utför en fastighetsinspektion om det finns ett avtal. Upprätta i så fall en avsiktsförklaring inom ramen för IGP, med villkor att utkomsten av inspektionen avgör om köpet ska genomföras.

Vad undersöks i en IGP-inspektion?

A) Administrativa dokument

 • Lagfart med bl a ägare
 • Elförsörjning
 • Residencia
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetstaxering
 • Rekommendationer

B) Stadsplaneringsregistren

 • Kontroll av storlek, areal och ev tomträtt
 • Analys av områdets detaljplan (förordningar, kvalifikationer, villkor etc)
 • Fastighetsrättsliga åtgärder (lagliga konstruktioner och tillbyggnader)
 • Överensstämmelser
 • Fastighetens ändamål
 • Rekommendationer

Rapporterna kan erbjudas på flera språk