IGP fungerar inte utan dig!

Utöver de regelbundna slumpmässiga kontrollerna vill vi gärna få reda på om du har varit med om en felaktigt fastighetsinspektion där du upplever att allt inte har gått rätt till. Genom att arbeta tillsammans når vi upp till den kvalitetsnivå och precision på våra inspektioner som vi eftersträvar.