IGP ERBJUDER SÄKERHET GENOM EN STRUKTURERAD METOD

Arbetsmetoden Köp säkert har utformats med utgångspunkt i husköpares och husägares samlade erfarenheter. Undvik samma misstag som andra gjort vid sitt husköp. Om du kan spanska och är bevandrad i spansk lagstiftning kan du kanske ta dig igenom de fem stegen själv. Om inte rekommenderar vi att du anlitar en av våra personliga koordinatörer som kommer stå helt på din sida och vägleda dig genom processen. Det kan verka som en extra kostnad, men se det som en försäkring mot dyrköpta misstag.

Köp säkert i fem steg

 • STEG 1

  MUNTLIGT AVTAL

  Börja med att undersöka fastigheten enligt vårt schema. Ett muntligt avtal mellan dig och säljaren, med överenskommelse om pris och betalningsmetod (engångsbetalning, uppskjuten betalning, delbetalningar etc) samt ett möjligt överlåtelsedatum. Om du önskar kan du anlita en personlig koordinator som guidar dig genom köpprocessen.

 • STEG 2

  LETTER OF INTENT

  Teckna helst inte ett köpeavtal eller avtal för att reservera fastigheten (opción de compra, contrato privado), utan börja med en avsiktsförklaring med hjälp av en spansktalande advokat som har skrivit under IGP:s integritetskod, där du och säljaren samtycker om att slutföra köpet. Ta inga risker och gör inga större överföringar innan du säkert vet om fastigheten har alla papper i ordning. Hela avtalet kommer finnas översatt till svenska.

  I avsiktsförklaringen ska såväl avtal som den oberoende IGP-inspektionen ingå som ett villkor för köp i syfte att skydda både dig och säljaren från kvarvarande problem. Men också för att säljaren till exempel inte säljer huset till tredje part under den överenskomna perioden, samt att du inte i onödan lägger ut tusentals euro i advokatkostnader för ett hus som visar sig ha olösliga problem.

  När du har undertecknat avsiktsförklaringen överför du en summa på ett oberoende tredjepartskonto (som inte tillhör fastighetsmäklaren eller advokaten), ett belopp som överenskommits med säljaren. Denna insättning dras sedan från inköpspriset om köpet genomförs, och den återbetalas om IGP-inspektionen ger ett negativt besked och du väljer att avbryta köpet.

   

  STEG 2

 • STEG 3

  IGP FASTIGHETSINSPEKTIONER

  Fastigheten undersöks av en gestor och en arkitekt på plats och utgår då från en standardiserad checklista som omfattar husets viktigaste beskaffenheter (mer info). Resultatet registreras i en rapport som du kan använda om du vill ha en second opinion. Dokumentet lagras för din säkerhet i IGP-databasen för att säkerställa att alla inblandade utför det arbete som förväntas. De har alla undertecknat integritetsförklaringen och övervakas av Casa Propias skiljedomskommitté där köpare och husägare ingår.

 • STEG 4

  KÖPEKONTRAKT

  Nu är det dags att ge köpet juridisk form i ett köpeavtal. IGP arbetar bara med advokater som dels har signerat vår integritetskod, dels använder IGP:s standardkontrakt. Advokaterna kontrolleras av skiljedomskommittén för Casa Propia (communityt för husköpare och husägare). Vårt standardavtal finns på svenska. Tillsammans kommer detta förhindra alla eventuella otydligheter och även rena fel.

  STEG 4

 • STEG 5

  REGISTRERA FASTIGHETEN i REGISTRO DE PROPIEDAD

  I Spanien genomförs betalningen i samband med att kontraktet undertecknas hos notarien, före det att fastigheten registreras i ditt namn i Registro propiedad (fastighetsregistret). Det innebär en osäkerhetsfaktor som varar i några månader då oförutsedda händelser kan inträffa som försenar registreringen eller till och med gör den omöjlig att genomföra. Till exempel kan oönskade justeringar ske på bekostnad av dig som köpare, som trots att du har betalat endast är fastighetens ägare på pappret och därför inte kan utöva de rättigheter du normalt har som ägare, med alla konsekvenser som det kan medföra.

  I enlighet med IGP rekommenderas du därför att alltid använda en säker betalningsmetod där pengarna kvarstår på notariens konto eller på ett oberoende bankkonto, och endast överförs när fastigheten är registrerad i Registro propiedad i ditt namn samt under de överenskomna villkoren!